AKİNON

Follow

This company has no active jobs

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

AKİNON

(0)

About Us

“Akinon is a global software development company that provides state-of-
the-art omnichannel solutions for the top retail brands worldwide.
With more than 20 years of retail industry experience and the support of a
large team of highly skilled software developers, Akinon has created a set
of Cloud-based Omnichannel Applications that brings a disruptive
innovation to the retail industry and offers a true Omnichannel experience.
Founded in 2016, Akinon has been operating globally with the offices in
London, Dubai, Athens and Istanbul.
For further information, please visit: akinon.com”
“Akinon, dünya çapındaki en iyi perakende markalarına son teknoloji
Omnichannel çözümleri sağlayan global bir yazılım geliştirme şirketidir.
20 yılı aşkın perakende sektör deneyimi ve çok yetenekli yazılım
geliştiricilerinden oluşan geniş akibi ile, Akinon perakende sektörüne yıkıcı
bir inovasyon getiren ve gerçek bir Omnichannel deneyimi sunan bir dizi
Bulut tabanlı Omnichannel Uygulamasını oluşturmuştur.
2016 yılında kurulan Akinon, Londra, Dubai, Atina ve İstanbul’da ofisleri ile
dünya çapında faaliyet göstermektedir.
Daha fazla bilgi için: akinon.com “