Gelişen Startuplarda Avukatların Yönetimi Nasıl Olmalı?

Hukuk danışmanlarınızı daha iyi yönetmenin en etkili beş yolunu bu yazıda öğrenebilirsiniz.

İşlerini büyütmeye çalışan startup girişimcileri için, hukuksal görüşmeler gerçekleştirmek oldukça sinir bozucu olabilir. Startup’ı iflas etmekten kurtarmak için acilen sermaye kazanılması gereken durumlarda avukatların, görüşmeleri ve anlaşmaları yavaşlattığı ile ilgili şikayetler çok sayıdadır. Bir diğer yandan ise avukatların maliyeti oldukça da yüksektir.

Hukuksal işlemlerin etkili bir şekilde yapılmaması durumunda, startup’ın başarılı olma şansı da bir hayli düşmüş olur. Hukuk danışmanlarını nasıl yönetmeleri gerektiğini öğrenen girişimciler, müşteri kazanma ve parasal işlemlerde anlaşmaya varma şansını artırır ve böylelikle startup sermayesinin yok olma riski de düşmüş olur. Yönetici ve avukat birlikte çalışmalı, çalıştıkları pozisyonun getirdiği sorumlulukların farkında olmalı ve birbirleriyle nasıl iyi geçinmeleri gerektiğini öğrenmelidir.

Avukatlarla olan ilişkilerin yönetimi için öncelikle hukuksal düşünce biçiminin anlaşılması gerekir. Startup sahibi olan girişimciler, şirketlerini başarıya ulaştırmak için birçok farklı yöntem denerler. Çalışma biçimleri genelde ortak çalışmaya dayanır ve işlerini hızlı bir şekilde yapmayı amaçlarlar. Ayrıca çalışmalarında agresif değillerdir. Tüm bu özellikler, ortalama bir kamu avukatının düşünce yapısı ile uyuşmaz.

Hukuk fakülteleri, gerçekleri tespit etmek ve en uygun anlaşmalara varmak için oldukça atak bir tavır sergilenmesi gerektiğini öğretir. Bunu başarmak için, temsil edilen müvekkilin yer aldığı en avantajlı pozisyondan işe başlanır ve karşı taraf vekilinin yapacağı iddiaların tamamını çürütmekle uğraşılır. Partnerliklere ve ilişkilere bu şekilde yaklaşmak karşıdaki insanı çabucak zor duruma düşürür çünkü avukatlar hep karşı tarafın düşünce biçimindeki yanlışları ortaya koymaya çalışırlar ve bu bir hayli zaman alan bir davranıştır. Hararetli tartışmalar ve korkutucu tıutumlar kullanarak sonuçlara ulaşan bir düşünce biçimine sahiptirler. İşbirlikçi bir şekilde çalışmak isteyen kişiler için, bu tip insanlarla birlikte çalışmak çok rahatsız edici bir durumdur. Benjamin Franklin’in de söylediği gibi, “İki avukat arasında kalan bir vatandaş, iki kedi arasında kalan bir balıktan farklı değildir.”

Ancak avukatlar, bu şekilde çalışmak için çok iyi bir nedene sahip. Müvekkileri için savaş verecek azimli bir savunmacı olmak gibi bir ahlaki sorumluluğu yerine getirmek zorundadırlar. Bu ahlaki sorumluluk sonucunda avukatlar, müvekkillerinin menfaatlerini hukuk sınırları içerisinde korumalı ve takip etmelidirler. Yalnız azimli ile aşırı azimli arasındaki çizgi çok incedir.

Avukatlar sadece hukuksal konularda uzmanlaşmışlardır. Bu yüzden sadece hukuki tavsiyeler ile ilgili sorumlu tutulmalıdır. Bu hukuki tavsiyeyi dengelemek, görüşme süreçlerinin zamanlamasını ayarlamak, müşterilerinizin ihtiyaçlarına karşılık hukuki ücretlerin dengelemek ve kurumsal ortaklık ya da partnerliğin şirketinize getireceği finansal değeri hesaplamak gibi görevler tamamen sizin sorumluluğunuzdur.

Hukuksal düşünce biçimini anlamak önemli olduğu gibi, bir girişimci kendi pozisyonunun getirdiği sorumlulukları da çok iyi bilmelidir.

  • Şirketinizin ihtiyaçları konusunda uzman sizsiniz, avukat değil,
  • Şirketsel ve hukuksal takasları sadece siz yapabilirsiniz, avukat değil,
  • Şirkette kararları veren asıl kişi sizsiniz, avukat sadece size danışmanlık yapmak için var. Bazı durumlarda şirket için en doğru olan karar, “hukuki tavsiyenin dışına çıkmayı” gerektirebilir.

Avukatlarınızı daha iyi yönetmenin beş yolu:

Pragmatik bir avukat bulun.

Daha önce startuplarda çalışmış ya da benzer tipteki işleri yapan avukatlar bulmaya çalışın. Her türlü en ince hukuki detayı başarmak değil de; ancak kazanmanın şirketin büyümesini sağlayacağını çok iyi anlayan bir avukata ihtiyacınız var. Örneğin, startup ve Google arasındaki sözleşme hakkında anlaşılması amacıyla görüşme yapan bir avukat, en önemli olan şeyin anlaşmayı kabul ettirmek olduğunu anlamalıdır. Eğer Google katkı ve teminat talep ederse, bu kadar büyük bir firma ile aksini tartışmanın hiçbir anlamı olmayacaktır çünkü Google bu talep karşılanmadığı takdirde görüşmeleri sonlandıracaktır. Bu yüzden böyle bir talep karşısında, katkı ve teminat karşılama risklerinin yönetimi üzerinde uğraşılmalıdır. Bu risklerden bazıları şöyledir; ortağınızın mahkemeye verilmesine neden olacak davranışlardan kaçınmasının sağlanılması, teminat ödemesinin getirdiği finansal dezavantajların idare edilmesi ya da riskleri kapsayacak sigortanın temin edilmesi.

Önceliklerinizi açıkça belirleyin.

Maaş bordrosu sorumluluğunu gerçekleştirmek için bu hafta içerisinde acil bir sözleşme imzalamanız gerekiyorsa avukatınıza bunu bildirin. Ödemeyi peşin almanız gerekiyorsa ya da belirli bir sermaye programına ihtiyacınız varsa avukatınızı mutlaka bilgilendirin. İyi yöneticiler, önceliklerin ne olduğunu net bir şekilde belirtmeyi ve bu önceliklere ulaşmak için olası takasları göz önünde bulundurmayı başarırlar.

Zaman sınırı koyun.

Avukatınızdan sadece bir sözleşmeyi okumasını istemeyin. Sözleşmeyi okuması için avukatınıza iki saat verin ve sonrasında sözleşmeyi sizinle tartışması için 30 dakikalık bir görüşme ayarlayın. Avukatla görüşme yapmadan önce sözleşmeyi siz de mutlaka okuyun ve endişelendiğiniz veya hakkında soru sormak istediğiniz tüm bölümleri işaretleyin. Böylece avukatın tüm sözleşmeyi baştan sonra size açıklamak zorunda olmayacağından dolayı zamandan kazanmış olursunuz. Çevik bir mentaliteye sahip startuplar için bu oldukça uygun bir yöntemdir. Ayrıca bu yaklaşım sayesinde, yönetici ve hukuki danışman arasındaki iletişimin verimliliği de artmış olur. Dilerseniz “şu tarihe kadar anlaşmayı bitir” şeklinde avukatınıza zaman sınırlamaları koyabilirsiniz. Avukatlar zaten teslimat tarihlerine uyarlar.

Riskleri hesaplayın.

Avukatlarla ilgili; “rakamlarla değil de kelimelerle etkili oldukları için hukuk fakültesine giderler” gibi bir yanlış genelleme söz konusudur. Prosedürün etkili olma şansı ve enfeksiyon riski gibi ameliyat riskleri hakkında bilgi veren doktorları düşünün. Aynısını avukatlar yapamaz çünkü böyle bir davranış hukuksal ahlak sistemine uygun değildir. Bunun nedeni ise bu tip bilgilerin hukuksal tavsiye kapsamına dahil olmamasıdır. Bu yüzden eğer avukatınız size bir problemden bahsederse, bu problem hakkındaki bilgileri avukatınıza sorarak olası riskler hakkında bilgi edinmeniz gerekir. Örnek olarak, avukatınıza kaç tane benzer davalarla veya sözleşmelerle ilgilendiği ve size bahsettiği sorunlarla karşılaşma sıklığının ne kadar olduğu gibi soruları avukatınıza yöneltin. Sonrasında ise, bahsi geçen problem nedeniyle ortaya çıkabilecek olası sonuçların boyutlarını ve alınacak risklerin bedelinin ne olacağını sorun. Para cezası, hapis cezası hatta şirketin iflası gibi olası sonuçları çok iyi anladığınız takdirde alacağınız riskleri de bu bilgiler doğrultusunda hesaplayabilirsiniz.

 

Karşı tarafı da düşünün.

Avukatınızın, hukuku ve diğer avukatların nasıl davrandığını bildiğini unutmayın. Ayrıca avukatlar, bir probleme her iki tarafın bakış açısını kullanarak yaklaşmalarını sağlayan gerekli eğitimi almışlardır. Yani tartışma gerektiren bir problemle karşılaştığınızda; tartışacağınız karşı tarafın, avukatları tarafından ne gibi tavsiyeler alacağını ve kendi konumlarını desteklemek için ne gibi argümanlar oluşturacağını kendi avukatınıza sorun. Avukatınızın vereceği cevaplar doğrultusunda karşı tarafla anlaşma yapma girişiminde bulunmak ya da tartışmanın devamını getirip tamamen kazanmak gibi kararları daha sağlıklı bir şekilde verebilirsiniz. Bu tarzdaki görüşmeler aynı bir satranç oyunu gibidir. Rakibinizin sonraki hamlelerini iyi tahmin ederseniz kazanmanız da bir o kadar kolaylaşır.

Yönetmen ve avukat arasında iyi bir çalışma ilişkisinin sağlanması, yeni kurulan şirketler için başarıyı veya başarısızlığı etkileyen önemli bir faktördür. Yönetici ve avukatın verimli bir şekilde birlikte çalışması için; otoritenin sınırları açıkça çizilmeli ve ne zaman neye ihtiyaç duyulduğu hakkında net iletişim kurulmalıdır.

Yorum / Soru Bölümü